Fajnie jest być kreatywnym w doborze słów jak i w sposobie mówienia, ale trzeba też pamiętać, że wszystko, nawet przysłówki, mają swoje zastosowanie. Czy ci się to podoba, czy nie, sposób w jaki rozmawiasz ze znajomymi będzie się różnił od sposobu, w jaki powinieneś pisać oficjalne maile np. w pracy 

„Also” i „too” to jedne z najczęściej nieprawidłowo używanych przysłówków w języku angielskim. Tak, oba są podobne; są one używane w zdaniach w znaczeniu „też / również” i czasami można je stosować zamiennie. Jednak wiele razy te dwa przysłówki powinny być używane inaczej, co oznacza, że ​​„too” nie zawsze może zastąpić „also” i na odwrót. Poznanie tego może nie zrobić wielkiej różnicy w twoim życiu, ale warto wiedzieć jak powinno się mówić poprawnie.

Zacznijmy od przysłówka „too”. Ten przysłówek różni się od „also”, ponieważ jest powszechnie umieszczany na samym końcu zdania. Na przykład:

I love you too.

albo 

I study english too.

Warto tutaj wspomnieć, że ‘too’ ma także jedno znaczenie, a mianowicie “za / zbyt” : 

That is too heavy – To jest zbyt ciężkie.

Z drugiej strony „also” jest przysłówkiem, którego czasami używa się na początku zdań. W dalszym ciągu trwają kłótnie wśród językoznawców na temat tego, czy to użycie jest właściwe i odpowiednie; jednak zostało to uznane przez „Usage Panel” za dopuszczalne. Przykładem użycia słowa „also” na początku zdania jest: 

The insurance covered the damage fee. Also, it paid for the hospital expenses.

Poniżej przykład innego zdania z użyciem “also

Since 1985 it also organises street performances.  – Od 1985 r. grupa uprawia również teatr uliczny.

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że “also” w powyższym zdaniu znajduje się przed czasownikiem. I to właśnie w tym miejscu zazwyczaj powinniśmy je umieścić.

Pamiętaj!

I like pizza too. 

A nie

I like pizza also.

STRESZCZENIE:

1. „also” i „too” to przysłówki, które oznaczają to samo, ale powinny być używane na różne sposoby.

2. „also” należy użyć przed czasownikiem, a „too” należy umieścić na końcu zdania. Istnieją jednak wyjątki od tych zasad. :/

Wpis zainspirowany artykułem ze strony:

Difference Between